0
Cart is empty

წყლის თერმომეტრი BESTWAY 58110

წყლის თერმომეტრი BESTWAY  58110
წყლის თერმომეტრი BESTWAY  58110 წყლის თერმომეტრი BESTWAY  58110 წყლის თერმომეტრი BESTWAY  58110 წყლის თერმომეტრი BESTWAY  58110 წყლის თერმომეტრი BESTWAY  58110
20.00 
3 თვე 24 თვე
თვეების რაოდენობა
თვეში

სულ

3 თვე 24 თვე
თვეების რაოდენობა
თვეში

სულ

1 თვე 9 თვე
თვეების რაოდენობა
თვეში

სულ

იყიდე უსაფრთხოდ

სრულად⇢

მაჩვენებელი: °C, °F

წონა: 118 გრ

ზომა: 7,5 x 6 x 24 სმ

კომენტარეები ვერ მოიძებნა

მიმიხილვის დაწერა

მსგავსი პროდუქცია მსგავსი პროდუქცია

პოპულარული პროდუქცია პოპულარული პროდუქცია